Hobbemastraat 120
Den Haag, 2526 JS
Nederland

©2018 by WOW! Academie.

Docenten WOW! Academie

Ahmet Gür – directeur Muziekcentrum 1001 Nachten

“Met de WOW! Academie nemen we drempels weg voor de culturele ontwikkeling van kinderen”

‘Met de WOW! Academie bundelen we onze krachten en staan we sterker’, vertelt Ahmet Gür. ‘Het is fantastisch om samen te werken met deze vier stabiele partners. We doen ieder mooie en unieke dingen: zo vullen we elkaar aan en versterken we elkaar enorm. Vanaf het eerste gesprek is duidelijk dat we op één lijn zitten. We zijn de juiste weg ingeslagen en maken ons samen hard om de WOW Academie duurzaam op de kaart te zetten.’

De opzet van de WOW Academie sluit naadloos aan op de visie van Muziekcentrum 1001 Nachten: geen drempels voor de culturele ontwikkeling van kinderen. Ahmet: ‘Ik zie kunst en cultuur als basisbehoefte: het is niet alleen leuk, maar ook gezond. Met het muziekcentrum nemen we drempels weg door de manier waarop we muziekles - zowel onder schooltijd als daarbuiten -aanbieden. Door mee te doen met dit soort projecten en samenwerkingen hopen we nóg meer talenten te ontdekken op plekken waar het misschien niet vanzelfsprekend is.’

Ahmet ziet sommige van zijn muziekleerlingen terugkomen bij de WOW Academie. ‘En ik zie ook veel nieuwe gezichten. De deelnemers zijn echt een afspiegeling van de wijk. Het is mooi te zien dat – zodra hun interesse voor kunst en cultuur is gewekt – ze steeds meer willen. En dát is wat we proberen: zoveel mogelijk kinderen laten zien dat ook zíj talent hebben en dat ze zich kunnen uiten met kunst en cultuur. Of dat nou met muziek, theater of beeldende kunst is!

Serge Bosman – theaterdocent Haags Theaterhuis

 “De WOW! Academie is een vrijplaats waar de kinderen hun fantasie kunnen uiten”

‘Een vorm van vrijheid, dat betekent theater voor mij. En dat zie ik terug tijdens de zaterdagen met de WOW! Academie’, aldus Serge Bosman. ‘Het is fijn de verschillende disciplines – theater, muziek en beeldende kunst – samen te brengen. Het maakt de WOW! Academie tot een vrijplaats, waar de kinderen de kans krijgen hun fantasie – zonder grenzen - te uiten in verschillende kunstvormen.’

Veel plezier en betrokken ouders, dat is wat Serge vooral is opgevallen. ‘Ieder kind komt hier met zijn eigen verhaal en samen maken we een gedeeld verhaal. Zo ontstaat in gesprek met de kinderen iets heel moois. We werken samen toe naar een eindvoorstelling, en het proces daarnaartoe is natuurlijk waar het vooral om gaat. Mijn rol als theatermaker en regisseur is om een geheel te maken van de verschillende lessen en voor de verbinding te zorgen. En dat lukt heel goed met deze goede docenten en enthousiaste kinderen.’

Maatschappelijke betrokkenheid zit in het DNA van Haags Theaterhuis. Serge: ‘We leveren graag onze bijdrage door maatschappelijke ideeën op het gebied van kunst en cultuur. We vinden ons initiatief belangrijk: je combineert kunstdisciplines én creëert door deze samenwerking een plek waar deze kinderen graag naartoe gaan. Met fruit en limonade en Deborah als fantastische gastvrouw vol positieve energie. Ik hoop dat de WOW! Academie de kans krijgt te groeien. Dit soort initiatieven vereisen een lange adem. Met onze partners kunnen we zorgen voor een stabiele basis om van daaruit de verbreding op te zoeken in samenwerking met andere partijen, zoals scholen.’

Ellen Rodenberg – docent beeldende kunst Art-S-Cool

“Met de WOW! Academie laten we de kinderen zien hoe breed kunst is”

Van schilderen tot het werken met ijzerdraad: Ellen Rodenberg liet de kinderen van de WOW! Academie de afgelopen weken alle aspecten van de beeldende kunst proeven. ’Ik leer de kinderen verschillende technieken om zich te uiten, laat ze kunstenaars en nieuwe mogelijkheden zien.  Ik maak een inschatting van de belevingswereld van de kinderen en probeer dat te voeden. Sommige ouders vertelden bij binnenkomst: ‘mijn kind houdt wel van muziek, maar niet van kunst; dat vindt ze saai.’ Dat inspireert mij om deze weerstand juist om te buigen naar passie zodat ze toch blijven terugkomen.

En dat lukt: de kinderen komen graag terug bij de WOW! Academie. Ze nemen geregeld zelfs buurkindjes of familieleden mee: ‘Daar moet je flexibel in zijn bij een initiatief als dit. De leeftijdsgrenzen hebben we losgelaten, ook kleinere kinderen mogen meedoen, vaak begeleid door hun ouders. Hele families komen hier op zaterdagochtend naartoe, uit de hele wijk en verder’, aldus Ellen.

Muziek is meer dan een liedje spelen, en schilderen en theater kunnen prima samengaan. Ellen: ‘Ik laat kinderen ervaren hoe groot de reikwijdte van kunst is. Dat ervaren ze binnen de WOW! Academie letterlijk: ze stappen straks op het podium in hun zelfgemaakte schilderijen via een greenscreen. En ze hebben zelf de decorstukken bedacht en gemaakt.’

‘Uniek aan de WOW! Academie is dat in één ochtend drie disciplines aan bod komen, waarbij wij het verband leggen. Die samenwerking was in het begin even aftasten, je zet verschillende disciplines en personen bij elkaar. We keken mee bij elkaars lessen, ik kreeg zelf ook vioolles. Zo kregen we begrip voor elkaars werkwijze en leerden we dat je soms aan elkaar duidelijk moet maken wat voor jou heel gewoon is. We zijn nu goed op elkaar ingespeeld, reageren op elkaar en werken samen naar een einddoel. We hebben geproefd wat voor moois voortkomt uit onze unieke samenwerking en zetten dit graag voort om de WOW! Academie verder te ontwikkelen!’